1. Postanowienia ogólne


1. PODEJŚCIE DO ROZMOWY O WHITELIST JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SERWERA COUNTRYSIDERP
2. NIEZNAJOMOŚĆ REGULAMINU, NIE ZWALNIA Z JEGO PRZESTRZEGANIA
3. ADMINISTRACJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU
4. ADMINISTRACJA MA PRAWO NADAWAĆ BANY NIEUWZGLĘDNIONE W REGULAMINIE, BĄDŹ W INNEJ FORMIE NIŻ JEST TO UJĘTE
5. DECYZJA ADMINISTRACJI COUNTRYSIDE JEST OSTATECZNA. MOŻNA SIĘ OD NIEJ ODWOŁAĆ POPRZEZ BOTA COUNTRYSIDE LUB NA KANALE GŁOSOWYM “PYTANIA DO ADMINISTRACJI”
6. NA POTRZEBY AKCJI RP, KAŻDY PUNKT REGULAMINU MOŻE BYĆ NAGIĘTY ZA ZGODĄ DRUGIEGO GRACZA I POD WARUNKIEM, ŻE TAKIE DZIAŁANIE BĘDZIE MIAŁO SWOJE UZASADNIENIE

2. Zasady ogólne


1. ZAKAZUJE SIĘ UŻYWANIA PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIA BUGÓW W CELU ZDOBYCIA PRZEWAGI W ROZGRYWCE
2. WSZELKIE ZNALEZIONE BUGI, BŁĘDY LUB PROBLEMY NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ NA BOTA COUNTRYSIDE LUB NA KANALE GŁOSOWYM “PYTANIA DO ADMINISTRACJI”
3. ZAKAZ WYCHODZENIA Z SERWERA PODCZAS TRWANIA AKCJI RP
4. ZAKAZ UPRAWIANIA MG, PG, VDM, RDM, CB, CL/BL, RK, LOOT-RP, FD ITP.
5. ZAKAZUJE SIĘ UDOSTĘPNIANIA KONTA STEAM/DISCORD Z WHITELISTĄ NA SERWERZE COUNTRYSIDE OSOBOM TRZECIM
6. ZAKAZ REKLAMOWANIA INNYCH SERWERÓW ORAZ STRON TRZECICH. WYJĄTKIEM JEST OTRZYMANIE ZGODY ADMINISTRACJI
7. ODEGRANIE WYRZUCENIA PRZEDMIOTU, KTÓRY FIZYCZNIE POSIADAMY PRZY SOBIE ORAZ ODGRYWANIE BRAKU DOWODU OSOBISTEGO TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO FAIL-RP/PG.
8. WCHODZĄC NA SERWER JESTEŚ ZOBOWIĄZANY/A WCIELIĆ SIĘ W SWOJĄ POSTAĆ:
A) JEŻELI UWAŻASZ, ŻE INNY GRACZ ZŁAMAŁ REGULAMIN PODCZAS AKCJI, DOPROWADŹ AKCJĘ DO KOŃCA, A NASTĘPNIE ZGŁOŚ TĘ OSOBĘ
9. PO ZAĆMIENIU (RESTARCIE) KAŻDEGO GRACZA OBOWIĄZUJE 15 MINUTOWY IMMUNITET OD MOMENTU WŁĄCZENIA SERWERA:
A) ZAKAZUJE SIĘ DOKONYWANIA PRZESTĘPSTW TYPU: NAPADY, SPRZEDAŻ NARKOTYKÓW, PORWANIA, OKRADANIA, ITP.
B) IMMUNITET NIE OBOWIĄZUJE GRACZY KTÓRZY NIE DOKOŃCZYLI AKCJI RP Z OSOBAMI TRZECIMI PRZED ZAĆMIENIEM
10. PO OGŁOSZENIU ZAĆMIENIA (RESTARCIE) ZAKAZUJĘ SIĘ DOKONYWANIA PRZESTĘPSTW TYPU: NAPADY, SPRZEDAŻ NARKOTYKÓW, PORWANIA, OKRADANIE, ITP.
11. ZAKAZUJE SIĘ WYCHODZENIA Z SERWERA PODCZAS AKCJI RP. JEŻELI W TRAKCIE AKCJI RP ZOSTALIŚMY WYRZUCENI Z SERWERA, JESTEŚMY ZMUSZENI ZGŁOSIĆ TO NA DISCORDZIE (KANAŁ #LOGOUT-CRASH) WRAZ ZE SCREENEM, NA KTÓRYM JEST WIDOCZNY BŁĄD WRAZ Z DATĄ ORAZ GODZINĄ. GRACZOWI NAKAZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNY POWRÓT NA SERWER W CELU DOKOŃCZENIA AKCJI RP
12. UŻYWANIE ZWROTÓW "OOC", "IC", "MAM TELEFON W GŁOWIE", "MUSZĘ SIĘ ZAMYŚLIĆ", "MAM CZERWONE OCZKA" ITP. UZNAWANE BĘDZIE ZA WYJŚCIE Z ROLI/FAIL-RP
13. PO OTRZYMANIU TRZECH BANÓW ZA NIEPOSZANOWANIE ŻYCIA W CIĄGU 30 DNI ZOSTAJE NAŁOŻONA KARA FCK.

3. Whitelist & Discord


1. SERWER JEST DLA OSÓB KTÓRE UKOŃCZYŁY SZESNASTY ROK ŻYCIA, POSIADAJĄ SPRAWNY MIKROFON I PRZESZŁY MUTACJE
2. REKRUTACJA NA WHITELIST ODBYWA SIĘ GŁOSOWO NA ODPOWIEDNIM KANALE, NA DISCORDZIE COUNTRYSIDERP
3. WYŁĄCZNIE ADMINISTRACJA MOŻE WEZWAĆ GRACZA/Y „NA SYTUACJE IN-GAME” PO UPRZEDNIM WYSŁANIU PRZEZ JEDNĄ ZE STRON ZGŁOSZENIA Z MATERIAŁEM DOWODOWYM:
A) ZABRANIA SIĘ ZGŁOSZEŃ PT. „CZY KTOŚ MOŻE WEJŚĆ NA IN-GAME?”, ITP.
B) PODCZAS WYJAŚNIANIA SYTUACJI NA KANALE IN-GAME, ZAKAZUJE SIĘ JEJ NAGRYWANIA LUB TRANSMITOWANIA. NIESTOSOWANIE SIĘ DO TEGO PUNKTU MOŻE SKUTKOWAĆ BANEM ORAZ DANA SYTUACJA AUTOMATYCZNIE ZOSTAJE ZAKOŃCZONA
4. GRACZ ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA TAKIEGO SAMEGO NICKU NA DISCORDZIE JAK I NA STEAMIE

4. Postać


1. IMIĘ I NAZWISKO POSTACI NIE MOŻE BYĆ TAKIE SAMO JAK OSOBY ROZPOZNAWALNEJ LUB SŁAWNEJ, NP. DONALD TRUMP LUB TONY STARK
2. ODGRYWANA POSTAĆ NIE MOŻE BYĆ KREOWANA NA WZÓR POSTACI NIEREALNEJ LUB NIEISTNIEJĄCEJ NP. POSTAĆ Z KOMIKSU, POSTAĆ POSIADAJĄCA SUPERMOCE LUB POSTAĆ, KTÓRA JEST PSYCHOPATYCZNA
3. CK MOŻE ZOSTAĆ WYKONANE TYLKO I WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TEGO Z ADMINISTRACJĄ SERWERA
4. GRACZ ZOBOWIĄZANY JEST DO KONSEKWENTNEGO PROWADZENIA SWOJEJ POSTACI
5. ODGRYWANIE OSOBY Z TYMCZASOWYMI LUB PERMANENTNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W CELU ZŁAGODZENIA LUB BRAKU KONSEKWENCJI ZA POPEŁNIONY CZYN JEST NIEDOPUSZCZALNE

5. Rozgrywka


1. MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W AGRESYWNEJ AKCJI RP WYNOSI 8 (Wyjątkiem są imprezy masowe urodziny, śluby itp.)
2. ZAKAZ PROWADZENIA ROZMÓW OOC W IC, A TAKŻE ZBĘDNEGO SPAMOWANIA NA CZACIE LOCAL-OOC
3. ZABRONIONE JEST „AFKOWANIE” NA SERWERZE W CELU ZAROBKOWYM
4. NIE MOŻNA ROZPOZNAĆ DRUGIEJ OSOBY PO GŁOSIE, GDY POSIADA ONA NA SOBIE MASKĘ ORAZ ZMIENIA W NAJMNIEJSZYM STOPNIU GŁOS
5. ZAKAZUJE SIĘ SCHORZAŁEGO RP BEZ ZGODY DRUGIEJ OSOBY (ODCINANIE KOŃCZYN, GWAŁT, RANY TRWAŁE, ITP.)
6. GRACZ ZOBOWIĄZANY JEST DO NOSZENIA TORBY, GDY CHCE KORZYSTAĆ Z BRONI DŁUGIEJ LUB BIAŁEJ TJ. KARABIN, BASEBALL, KIJ GOLFOWY, ITP. LUB ZMUSZONY JEST DO ODEGRANIA TEGO NP. PRZY UŻYCIU POJAZDU
7. ZABRANIA SIĘ PRZERYWANIA AKCJI RP INNEGO GRACZA, JEŚLI SAMI W NIEJ NIE UCZESTNICZYMY LUB NIE POSIADAMY MOCNYCH PODSTAW RP
8. ZABRANIA SIĘ PRZECHODZENIA PRZEZ ZAMKNIĘTE DRZWI/TEKSTURY/BUDYNKI/ ZA POMOCĄ ANIMACJI, BĘDZIE TO UZNAWANE JAKO WYKORZYSTYWANIE MECHANIKI GRY
9. W TRAKCIE PRACY LEGALNEJ GRACZ ZOBOWIĄZANY JEST DO PORUSZANIA SIĘ POJAZDEM SŁUŻBOWYM
10. ZAKAZUJE SIĘ PRZESZUKIWANIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH (SASP, EMS), GDY SĄ NA BW
11. ZAKAZUJE SIĘ PODSZYWANIA POD SŁUŻBY PUBLICZNE, WYJĄTKIEM JEST UZASADNIONA AKCJA RP (MAMY PORWANEGO FUNKCJONARIUSZA SASP I ODEGRAMY ZABRANIE MU UBRANIA W CELU WYKONANIA AKCJI RP)
12. JEŻELI JESTEŚMY W STROJU ROBOCZYM, ZAKAZUJE SIĘ POPEŁNIANIA JAKICHKOLWIEK PRZESTĘPSTW - W TYM PRODUKCJI LUB HANDLU NARKOTYKAMI
13. ZAKAZUJE SIĘ UŻYWANIA NAKRYĆ GŁOWY BLOKUJĄCYCH DMG (39,112,115,116,117,118,119,125,126,84)
14. ZAKAZUJE SIĘ UŻYWANIA POJAZDÓW WOJSKOWYCH
15. KAŻDA AKCJA RP MUSI BYĆ ROZPOCZĘTA INICJACJĄ SŁOWNĄ W SPOSÓB MOŻLIWY DO USŁYSZENIA DLA OPOZYCYJNEJ OSOBY/GRUPY
16. SKUCIE PRZY POMOCY KAJDANEK MOŻE WYSTĄPIĆ W PRZYPADKU, GDY OSOBA SKUWANA MA PODNIESIONE RĘCE DO GÓRY. JEŻELI OSOBA NIE CHCE PODNIEŚĆ RĄK NALEŻY UŻYĆ ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO
17. PO UDZIELENIU POMOCY PRZEZ MEDYKA, TYM BARDZIEJ JEŻELI ZOSTAŁEŚ POSTRZELONY, MASZ OBOWIĄZEK JAK NAJSZYBCIEJ UDAĆ SIĘ NA SZPITAL W CELU KONTYNUACJI AKCJI MEDYCZNEJ. W PRZYPADKU, JEŻELI ZOSTAŁEŚ PODNIESIONY I PRZYKŁADOWO: UCIEKASZ Z MIEJSCA ZDARZENIA, A NA SZPITALU POJAWISZ SIĘ PO JAKIMŚ CZASIE LUB WCALE, GDZIE TRANSPORT MEDYCZNY UMOŻLIWIŁBY CI TO W CIĄGU 5 MINUT, TWOJA POSTAĆ MOŻE DOZNAĆ TRWAŁYCH USZKODZIEŃ LUB UMRZEĆ. BĘDZIE TO TRAKTOWANE JAKO FAILRP.
18. ZAKAZUJE SIĘ JAZDY NA 1 KOLE POJAZDAMI JEDNOŚLADOWYMI.(DOTYCZY TYLKO PODCZAS POŚCIGU LUB UCIECZKI)

6. Przestępstwa


1. ZAKAZUJE SIĘ OKRADANIA KONT BANKOWYCH INNYCH GRACZY
2. PODCZAS NAPADU NA:
A) KASETKA: MAX - 2 OSOBY W ŚRODKU
B) SKLEP: MIN – 3 NAPASTNIKÓW W ŚRODKU
C) JUBILERA: MIN – 4 NAPASTNIKÓW W ŚRODKU
D) BANK: MIN – 4 NAPASTNIKÓW W ŚRODKU
E) HUMAN/JACHT/PACYFIK: MIN - 6 NAPASTNIKÓW W ŚRODKU
3. ZAKAZUJE SIĘ PRZESTĘPSTW W MIEJSCACH NIEREALISTYCZNYCH (KOMENDA), WYJĄTKIEM JEST JEŻELI ROZPOCZĘTA WCZEŚNIEJ AKCJA RP PRZENOSI SIĘ W TO MIEJSCE (NALEŻY INTERPRETOWAĆ TEN PUNKT Z GŁOWĄ)
4. DO KAŻDEGO NAPADU POTRZEBNY JEST PRZYNAJMNIEJ JEDEN NIEPODSTAWIONY ZAKŁADNIK. NA KAŻDEGO PODSTAWIONEGO ZAKŁADNIKA MUSI PRZYPADAĆ JEDEN NIEPODSTAWIONY ZAKŁADNIK
5. ZAKAZUJE SIĘ OKRADANIA GRACZY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEZ NICH PRAC LEGALNYCH (Wyjątkiem jest prowokacja ze strony osoby pracującej)
6. ZAKAZUJE SIĘ PORYWANIA FUNKCJONARIUSZY SASP, GDY JEST ICH MNIEJ NIŻ 6
7. ZAKAZUJE SIĘ PORYWANIA PRACOWNIKA SŁUŻB MEDYCZNYCH, GDY JEST ICH MNIEJ NIŻ 4
8. ZAKAZUJE SIĘ PORYWANIA PSYCHOLOGÓW W CELU ZREDUKOWANIA POZIOMU STRESU ORAZ INNYCH KORZYŚCI MOŻLIWYCH DZIĘKI ICH PRACY.

7. Służby & Frakcje Publiczne


1. ZAKAZUJE SIĘ HANDLU PRZEDMIOTAMI NALEŻĄCYMI DO EKWIPUNKU FRAKCJI
2. MEDYK POSIADA PRAWO DO OGRANICZONEGO PG
3. ZAKAZUJE SIĘ ODGRYWANIA SKORUMPOWANYCH POSTACI W FRAKCJACH SASP/DOJ/PSYCHOLODZY
4. PODCZAS NAPADU SASP MOŻE PRZEKROCZYĆ LIMIT AKCJI O 1 FP W CELU ZABEZPIECZENIA ZAKŁADNIKA.

8. ORGANIZACJE PRZESTĘPCZE


1. KAŻDY ZAREJESTROWANY GANG MUSI POSIADAĆ JEDEN CHARAKTERYSTYCZNY ELEMENT UBIORU NA AKCJI (NP. CZERWONA CZAPKA) KTÓRY WYRÓŻNIA SIĘ NA TLE INNYCH (KOLOREM,ELEMENTEM ETC.)
2. JEŻELI OSOBA BĘDĄCA W ZAREJESTROWANYM GANGU ZŁAMIE REGULAMIN GANGOWY, TEN MOZE WNIOSKOWAĆ O FCK DLA TAKIEJ OSOBY DOSTARCZAJĄC ODPOWIEDNIE OSOBY.
3. ZAREJESTROWANY GANG POSIADA GRUPOWĄ INICJACJE. (POJĘCIA PKT 19.)
4. ZAREJESTROWANEMU GANGOWI ZAKAZUJE SIĘ DŁUGOTERMINOWEJ WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ.
5. ZAREJESTROWANEMU GANGOWI ZAKAZUJE SIĘ POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SOJUSZU/WSPÓŁPRACY Z INNYMI GANGAMI.

9. Pojęcia


1. VDM (VEHICLE DEATHMATCH) – ZABIJANIE GRACZY PRZY POMOCY POJAZDÓW BEZ PODSTAW RP
2. RDM (RANDOM DEATHMATCH) – ZABIJANIE LOSOWYCH GRACZY BEZ PODSTAW RP
3. BW (BRUTALLY WOUNDED) – DOPROWADZENIE POSTACI DO STANU NIEPRZYTOMNOŚCI
4. AMNEZJA – ZAPOMNIENIE CAŁEJ AKCJI, KTÓRA DOPROWADZIŁA CIĘ DO BW I ZOSTAŁEŚ ZABRANY PRZEZ "LOKALNYCH MEDYKÓW"
5. CK (CHARACTER KILL) – CAŁKOWITE UŚMIERCENIE ODGRYWANEJ POSTACI
6. OOC (OUT-OF-CHARACTER) – WSZYSTKO CO NIEZWIĄZANE JEST Z ROZGRYWKĄ
7. IC (IN-CHARACTER) -WSZYSTKO CO DOTYCZĄCY BEZPOŚREDNIO ROZGRYWKI
8. MG (METAGAMING) – PRZENOSZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI Z (OOC) DO (IC)
9. PG (POWERGAMING) – WYMUSZANIE AKCJI RP NA DRUGIEJ POSTACI
11. CL/BL (COMBAT-LOG/BATTLELOG) – WYJŚCIE Z GRY PODCZAS AKCJI RP, BĄDŹ STANU NIEPRZYTOMNOŚCI
12. FAIL RP – BŁĘDNE ODEGRANIE AKCJI ROLEPLAY
13. CB (COP BAITING) – WYKORZYSTYWANIE DZIAŁANIA GRY, ABY ZWABIĆ POLICJE (NP. RANDOMOWE STRZELANIE W POWIETRZE, BEZ PODSTAW RP)
14. FD (FAIL DRIVING) – WJAZD W OFF-ROAD POJAZDEM DO TEGO NIEPRZYSTOSOWANYM
15. ME – OPERATOR NARRACYJNY SŁUŻĄCY DO OPISANIA AKTUALNIE WYKONYWANEJ CZYNNOŚCI PRZEZ POSTAĆ. UŻYWAMY JEJ, GDY NIE DA SIĘ ZAPREZENTOWAĆ ÓW CZYNNOŚCI PRZY POMOCY ANIMACJI LUB INNEJ MECHANIKI GRY
16. DO -OPERATOR NARRACYJNY SŁUŻĄCY DO OPISYWANIA AKTUALNEGO STANU OTOCZENIA, SWOJEJ POSTACI, POJAZDU BĄDŹ BIEGU ODGRYWANEJ AKCJI. OWĄ KOMENDĄ MOŻEMY ZAPYTAĆ DANĄ OSOBĘ O STAN JEGO POSTACI BĄDŹ POJAZDU. DODATKOWO NIE MOŻEMY KŁAMAĆ UŻYWAJĄC TEGO OPERATORA DO PROWADZENIA NARRACJI
17. RK (REVANGE KILL) – ZABICIE W CELU ZEMSTY
18. LOOT-RP – KONFISKOWANIE RZECZY OSOBOM BEZ POSTAW RP, NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTUJĄC FAKT, ŻE LEŻĄ NA (BW) DO KTÓREGO NIE DOPROWADZILIŚMY MY LUB PODBIEGAJĄC DO OSOBY STOJĄCEJ I WYKORZYSTANIE MECHANIKI TYPU ZAKUCIE/ZABRANIE RZECZY BEZ ŻADNEJ INTERAKCJI
19. GRUPOWA INICJACJA - JEST TO PRZYWILEJ SASP I ORGANIZACJI PRZESTĘPCZYCH. ABY POSIADAĆ GRUPOWĄ INICJACJĘ NALEŻY NA DANEJ AKCJI POSIADAĆ ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY SYGNALIZUJĄCY PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ GRUPY (NP. SASP MUSI POSIADAĆ ODZNAKE, ORGANIZACJA PRZESTĘPCZA CZERWONĄ CZAPKĘ)